BU KESİNTİLERİN ÖDENMESİNE SGK DA OLUMLU BAKIYOR

Bu kesintilerin ödenmesine SGK da olumlu bakıyor Ankara Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağh'yı ziyaret etti. Memiş ziyarette, SGK tarafından yapılan haksız kesintilerin iadesinin talep edildiği yerel mahkemenin çalışanı haklı bularak "davayı kabul" ettiğini hatırlattı. Davanın kabul kararının davalı tarafça temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesince (E.2014/14827 K.2015/13963) yerel mahkeme kararının onandığını hatırlatan Metin Memiş, 4/B'li personelin tamamından yapılan kesintinin yapılmaması gerektiğinin yüksek yargı kararı ile kesinleştiğini ifade etti. Memiş, yapılan kesintilerin yargı yoluyla alınmasının kuruma mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri ve yasal faizleri gibi ek yükler getireceğini belirterek, mahkeme kararıyla yapılamayacağı belirtilen bu kesintilerin, kurum tarafından davasız ödenmesinin hem kurumun zarara uğramasını Önleyeceğini hem de çalışanların yargı süreciyle meşgul edilmemiş olacağım belirtti. SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı da, talebe olumlu baktığını açıkladı. Kurum içindeki görüşmelerin bitmesi ve uygun görüşlerin alınmasının ardından bunun gerçekleşebileceğini belirten Bağlı, kendilerinin de kurumun ek bir yükün altına girmesini istemediklerim kaydetti. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağh'yı ziyaret etti. Memiş, 4/B'li personelin döner sermaye ek ödemelerinden mevzuata aykırı olarak kesilen sigorta primlerinin yargıya gidilmeksizin ödenmesini istedi. SGK Başkam Dr. Mehmet Selim Bağlı da bu talebe olumlu baktığını ifade etti

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo